Himere Valahe

Evenimentul de lansare a cărții va avea loc pe 4 decembrie 2019, ora 18:00, la Modul Cărturești. Mai multe informații aici.
Cartea se poate cumpăra de la Seneca Anticafe.

“Himere Valahe” este un proiect multimedia construit în jurul a 20 de poezii ale poetului Aurel Șorobetea, strânse într-o carte augmentată cu animație și muzică. Himerele, animalele imaginare construite din jocul versurilor și cuvintelor poetului, sunt ilustrate și animate de către Ioana Nicoară, și acompaniate de muzica lui Tibor Cári.

“Himerele sunt, precum se știe, creaturi hibride, imaginare, îmbinări neobișnuite ale unor vietăți care se combină, transformându-se în altele. Plecând de la principiul aglutinării acestora, poetul Aurel Șorobetea a creat, printr-o ”joacă” lingvistică, un bestiar fantast, împreunând numele unor făpturi reale și ireale, din lumea și mintea vorbitorilor limbii noastre. Cartea ce o aveți acum în mână continuă seria ”himerelor” imaginate de poet, sub forma unui alt fel de exercițiu ludic: însoțirea textului de ilustrații ce se animă, ”se însuflețesc”, pe parcursul lecturii. “ Sorina Jecza

Cartea se citește folosind o aplicație mobilă, Reniform App, care folosește tehnologia AR (realitate augmentată), pentru a introduce cititorul în lumea animată a himerelor. Reniform App este o aplicație mobilă gratuită, care se poate instala pe orice dispozitiv mobil, telefon sau tabletă, care folosește sistem Android/IOS. Mai multe informații despre aplicație se găsesc accesând https://reniform.ro/app/

Un proiect al Fundației Triade, aplicație mobilă susținută de Reniform Production, cofinanțat de AFCN. Cartea a fost expusă la Fundația Triade, RADAR și BINAR 2019.

En: „Wallachian Chimeras” is a multimedia project built around 20 poems written by Aurel Șorobetea, gathered in a book produced by Fundația Triade . The chimeras, the imaginary animals constructed from the play of the poet’s words and words, are illustrated and animated by Ioana Nicoara, accompanied by the music of Tibor Cári.
“The chimeras are, as is well known, hybrid, imaginary creatures, unusual combinations of living beings that are combining, transforming into others. Starting from the principle of their agglutination, the poet Aurel Șorobetea created, through a linguistic „game”, a fantastic collection of beasts, combining the names of real and unreal creatures, from the world and the mind of the speakers of our language. The book you now have in your hand continues the series of „chimeras” imagined by the poet, in the form of another kind of playful exercise: a series of animated illustrations that go alongside the poem, the chimeras become „alive” during the reading. ” Sorina Jecza
Use the Reniform app to bring the chimeras to life.